Klub Europejski Akademickiego Zespołu Szkół Ogolnokształcących w Chorzowie


Klub Miłośników Historii

Organizacja młodzieżowa zajmująca się popularyzacją historii Polski, historii powszechnej oraz edukacji środowiskowo-regionalnej

Klub Europejski AZSO

Organizacja młodzieżowa zajmująca się popularyzacją nauk społecznych, socjologia europejska, politologia, stosunki międzynarodowe

Judaica

Projekty uczniowskie realizowane w ramach działań Klubu Miłośników Historii oraz Klubu Europejskiego mające na celu popularyzację, historię i kulturę narodu żydowskiego w historii Polski